ABMA amsterdam

Diensten

Jaarrekeningen / Rapportages

Op basis van de door ons gevoerde en/of gecontroleerde administratie stellen wij uiteindelijk na balansdatum de jaarrekening op. Wij bespreken deze vervolgens met u, waarbij u gelegenheid wordt geboden om op uw gemak vragen te stellen en/of opmerkingen te plaatsen. Uiteraard is het voor sommige ondernemers niet meer afdoende om eens per jaar hun cijfers inzichtelijk te hebben en bestaat de wens voor een meer 'hands on'-benadering. Te denken valt hierbij aan (liquiditeits-)begrotingen en/of maandelijkse management rapportages.